Thông báo chung Thông báo chung
Sở TT&TT: Mời thầu “Phát sóng chương trình truyền hình đối ngoại trên kênh VTV4 và VTC10”
03:01 | 22/08/2017 Print   E-mail    

- Tên gói thầu: Phát sóng chương trình truyền hình đối ngoại trên kênh VTV4 và VTC10

+ Loại gói thầu: Dịch vụ phi tư vấn

+ Giá gói thầu: 450.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi triệu đồng)

+ Nội dung chính của gói thầu: Phát sóng chương trình truyền hình đối ngoại trên kênh VTV4 và VTC10;

+ Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày

- Tên dự án hoặc tên dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên: Thực hiện công tác thông tin đối ngoại, thông tin biển đảo năm 2017.

- Nguồn vốn: Ngân sách Tỉnh

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ

- Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 30, ngày 28 tháng 8 năm 2017 đến trước 08 giờ 30, ngày 04 tháng 9 năm 2017. (trong giờ hành chính)

- Địa điểm phát hành HSYC: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Địa chỉ: Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 198 Bạch Đằng, P. Phước Trung, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Giá bán 01 bộ HSYC: 500.000 đồng.

- Bảo đảm dự thầu: 6.750.000 đồng (Sáu triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng); Hình thức bảo lãnh dự thầu: đặt cọc tiền mặt hoặc Bảo lãnh ngân hàng.

- Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30, ngày 04  tháng 9 năm 2017

- Thời điểm mở thầu: 09 giờ 00, ngày 04 tháng 9 năm 2017

Mọi chi tiết xin liên hệ Điện thoại/fax: 0254.3512227 – Fax: 0254.3512224./.