Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
Kế hoạch tuyển dụng Viên chức đơn vị sự nghiệp Giáo dục-Đào tạo UBND H.Châu Đức 2017-2018
03:21 | 06/09/2017 Print   E-mail    

Ngày 31/8/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 315/QĐ-SNV phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp Giáo dục-đào tạo UBND H.Châu Đức năm học 2017-2018.

Nguồn: cchc.baria-vungtau.gov.vn