Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
Kế hoạch tuyển dụng Viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2017
10:59 | 04/10/2017 Print   E-mail    

Ngày 28.9.2017 Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 342QĐ-SNV phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng Viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2017

 

 + Theo đó, nhu cầu tuyển dụng: 133 chỉ tiêu, gồm:

- Trung tâm Y tế thành phố Bà Rịa: 07 chỉ tiêu

- Trung tâm Y tế huyện Côn đảo:  06 chỉ tiêu

- Trung tâm Y tế huyện Đất đỏ: 05 chỉ tiêu

- Trung tâm Y tế huyện Long Điền: 12 chỉ tiêu

- Trung tâm Y tế thành phố Vũng Tàu: 45 chỉ tiêu

- Trung tâm Y tế huyện Tân thành: 21 chỉ tiêu

- Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc: 14 chỉ tiêu

- Trung tâm Y tế huyện Châu đức: 23 chỉ tiêu

+ Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua xét tuyển

+ Thời gian tuyển dụng: Kể từ tháng 9/2017