Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
Kế hoạch tuyển dụng Viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Vũng Tàu.
11:09 | 04/10/2017 Print   E-mail    

Ngày 28.9.2017 Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 341QĐ-SNV phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng Viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Vũng Tàu.

 

 + Theo đó, nhu cầu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu, gồm:

- Thư viện thành phố Vũng Tàu: 01 chỉ tiêu

- Đội Trật tự đô thị thành phố Vũng Tàu:  12 chỉ tiêu

- Ban Quản lý các Khu Du lịch thành phố Vũng Tàu: 18 chỉ tiêu

+ Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua xét tuyển

+ Thời gian tuyển dụng: Kể từ tháng 9/2017