Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
Thông báo xét tuyển Viên chức thuộc Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông năm 2017.
11:19 | 04/10/2017 Print   E-mail    

Ngày 02/10/2017 Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông báo số 29/TB-TTCNTT&TT về việc xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông năm 2017.