Thông báo chung Thông báo chung
Công bố danh sách các DN tham gia giải thưởng "Ngọn Hải Đăng" lần thứ XI - năm 2017
08:20 | 05/10/2017 Print   E-mail    

Ngày 29/9/2017, Ban Thi đua - Khen thưởng ban hành Công văn số 338/BTĐKT-NVII về việc Công bố danh sách các DN tham gia giải thưởng "Ngọn Hải Đăng" lần thứ XI - năm 2017.

Theo đó, có 24 hồ sơ của các DN trên địa bàn tỉnh tham gia Giải thưởng, gồm:

1. Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu;

2. Công ty Cổ phần Dịch vụ Hậu cần thuỷ sản tỉnh;

3. Công ty TNHH MTV Kết cấu Thép PEB;

4. Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu thủy sản tỉnh;

5. Công ty Cổ phần Phát triển Công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu;

6. Công ty Cổ phần Hải Việt;

7. Công ty TNHH Xây dựng Đông Nam;

8. Công ty Cổ phần Gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân;

9. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh;

10. Công ty TNHH Du lịch - Sản xuất - Thương mại Hương Phong;

11. Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Xây dựng giao thông tỉnh;

12. Qũy Tín dụng Nhân dân cơ sở xã Hòa Bình;

13. Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ An Nhứt;

14. Hợp tác xã Dịch vụ Vận tải đường bộ huyện Châu Đức;

15. Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tam Phước;

16. Công ty Cổ phần Thành Chí;

17. Công ty TNHH Kinh doanh Nông sản Việt Nam;

18. Công ty Đường ống khí Nam Côn Sơn;

19. Công ty TNHH MTV Xăng dầu Bà Rịa - Vũng Tàu;

20. Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu;

21. Nhà máy Đạm Phú Mỹ;

22. Công ty Cổ phần Hải Phương;

23. Hợp tác xã Dịch vụ Khai thác thủy sản Quyết Thắng;

24. Công ty Cổ phần Dịch vụ môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu.

Cổng TTĐT BR-VT