Thông báo chung Thông báo chung
Tổ chức cập nhật dữ liệu phần mềm thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh
08:33 | 05/10/2017 Print   E-mail    

Ngày 29-9-2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 8164/QĐ-UBND chỉ đạo về việc triển khai cập nhật dữ liệu và vận hành, sử dụng phần mềm theo dõi thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh (gọi tắt là Phần mềm).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại văn bản nêu trên, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm cho các đối tượng là: Đại diện lãnh đạo văn phòng (hoặc phòng tổ chức hành chính) và cán bộ công nghệ thông tin của các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh; thời gian tập huấn vào hai ngày 12,13-9-2017. Đồng thời, Văn phòng UBND tỉnh cũng đã tổ chức triển khai cập nhật dữ liệu giao nhiệm vụ trên hệ thống phần mềm. Báo BR-VT số ra ngày thứ 3, 12-9-2017 đã đăng tin.

Để cho việc triển khai hệ thống Phần mềm đạt hiệu quả tốt, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị cử cán bộ theo dõi và cập nhật dữ liệu về thực hiện các nhiệm vụ được chỉ đạo vào Phần mềm. Việc cập nhật dữ liệu phải đồng thời với việc gửi văn bản báo cáo, đề xuất thực hiện nhiệm vụ được giao (tương ứng với từng nhiệm vụ cụ thể). Văn phòng UBND tỉnhsẽ căn cứ theo dữ liệu thống kê của Phần mềm để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ được chỉ đạo của các cơ quan, đơn vị.

Trong trường hợp đơn vị có nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật (từ xa), đề nghị liên hệ bộ phận kỹ thuật tại các số điện thoại sau:

1. Phòng Nghiên cứu ứng dụng, Trung tâm Công nghệ thông tin – Truyền thông: 0254.3828388; Liên hệ đ/c Nguyên (DĐ: 0941.867.786), đ/c Thuận (DĐ: 01223.851.188).

2. Phòng nghiệp vụ Tin học, Trung tâm Công báo- Tin học: 0254.3511497; Liên hệ: đ/c: Thế (DĐ: 0919.558.274), đ/c Trung (DĐ: 01224.713.286)

Trong quá trình sử dụng phần mềm, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có ý kiến đóng góp chỉnh sửa phần mềm, đề nghị cơ quan, đơn vị gửi văn bản về Văn phòng UBND tỉnh để tổn hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

VĂN PHÒNG UBND TỈNH