Thông báo chung Thông báo chung
Sở TN-MT: Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng SD đất và điều kiện chuyển nhượng QSD đất thuộc khu nhà ở Long Toàn 2, P. Long Tâm do Công ty Cổ phần Barimex làm chủ đầu tư.
10:25 | 09/10/2017 Print   E-mail    

Ngày 05/10/2017, Sở TN-MT ban hành Thông báo 198/TB-STNMT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền SDĐ, bán nhà ở thuộc dự án Khu nhà ở Long Toàn 2, phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa do Công ty Cổ phần Barimex làm chủ đầu tư.

Kết luận: Hồ sơ đủ điều kiện để chuyển nhượng theo quy định và Công ty Cổ phần Barimex được thực hiện các quyền của người sử dụng đất khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như trên để Công ty Cổ phần Barimex được biết và liên hệ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND tỉnh (chuyển nhượng cho tổ chức); bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện (chuyển nhượng cho hộ gia đình, cá nhân) để được hướng dẫn nộp hồ sơ chuyển nhượng theo quy định./.

Cổng TTĐT BR-VT