Thông báo chung Thông báo chung
Sở TN-MT: Thông báo kết quả kiểm tra và điều kiện chuyển nhượng QSD đất thuộc dự án Lan Anh 4
01:56 | 09/10/2017 Print   E-mail    

Ngày 04/10/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 194/TB-STNMT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Lan Anh 4 tại ấp Nam, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa do Công ty TNHH MTV Lan Anh làm chủ đầu tư.

Theo đó, Công ty TNHH Lan anh sử dụng đất hợp pháp theo giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liên với đất đối với 4 lô A1-20, A1-21, A1-22, A1-23 thuộc dự án Lan Anh 4.

Kết luận: Hồ sơ đủ điều kiện để chuyển nhượng theo quy định và công ty TNHH MTV Lan Anh được thực hiện các quyền của người sử dụng đất khi có đủ điều kiện quy định tại điều 188 Luật Đất Đai 2013.

Cổng TTĐT BR-VT