Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
Kế hoạch tuyển dụng Viên chức Bệnh viện phổi Phạm Hữu Chí thuộc Sở Y tế 2017
02:48 | 16/10/2017 Print   E-mail    

Ngày 11.10.2017 Sở Nội vụ ban hành Quyết định 366/QĐ-SNV phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng Viên chức Bệnh viện phổi Phạm Hữu Chí thuộc Sở Y tế 2017.

Theo đó,  nhu cầu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

- Bác sĩ hạng III: 03 chỉ tiêu.

- Kỹ sư hạng III hoặc Kỹ thuật viên hạng IV: 01 chỉ tiêu

- Chuyên viên hoặc Lưu trữ viên: 01 chỉ tiêu.

- Điều dưỡng hạng IV: 02 chỉ tiêu.

- Kỹ thuật viên hạng IV: 01 chỉ tiêu.

- Kế toán viên Cao đẳng: 01 chỉ tiêu.

- Y sĩ hạng IV: 01 chỉ tiêu.

- Hộ lý: 03 chỉ tiêu.

+ Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua xét tuyển.

+ Thời gian tuyển dụng: Kể từ tháng 10/2017