Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
Kế hoạch tuyển dụng Viên chức Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao năm 2017
02:56 | 16/10/2017 Print   E-mail    

Ngày 11/10/2017, Sở Nội vụ ban hành Quyết định 362/QĐ-SNV phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao thuộc Sở VHTT năm 2017.

Theo đó, nhu cầu tuyển dụng: 03 chỉ tiêu trong tổng số chỉ tiêu số lượng người làm việc đã được UBND tỉnh giao năm 2016.

+ Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua xét tuyển.

+ Thời gian tuyển dụng: Kể từ tháng 10/2017.