Thông báo chung Thông báo chung
Thông báo xả lũ hồ Sông Ray ngày 06/11/2017 đến ngày 26/11/2017
02:02 | 09/11/2017 Print   E-mail    

Nhằm đảm bảo an toàn cho công trình hồ chứa nước Sông Ray, tài sản, tính mạng của nhân dân trong vùng hạ lưu công trình; Trung tâm, Quản lý khai thác công trình thủy lợi dự kiến xả lũ công trình hồ chứa nước Sông Ray cụ thể:

Xả qua tràn

Tên

công trình

 

Dung tích

Thiết kế

( 106 m3)

Dung tích hiện tại

( 106 m3)

Độ mở tràn (cm)

Lưu lượng

xả

(m³/s)

Cao trình

(m)

Dung tích

( 106 m3)

Tràn

1

Tràn

2

Tràn

3

Hồ

 Sông Ray

215,36

69.44

155,20

20-50

20-50

20-50

45,02 ÷ 111,50

 Xả qua cống: 19m3/s

2. Khi xả lũ dự kiến có khả năng ảnh hưởng đến các hộ dân sản xuất dọc hai bên bờ Sông Ray từ sau hồ Sông Ray đến cửa Lộc An, cụ thể:

STT

Tên xã, phường

Các huyện

Vùng có khả năng ảnh hưởng

1

Xã Hòa Bình

Huyện Xuyên Mộc

Bờ trái Sông Ray

2

Xã Phước Tân

nt

Bờ trái Sông Ray

3

Xã Phước Thuận

  nt

Bờ trái Sông Ray

4

Xã Hòa Hưng

nt

Hạ lưu tràn xả lũ

5

Tân Lâm

nt

Phía thượng lưu hồ Sông Ray

6

Bàu Lâm

nt

Phía thượng lưu hồ Sông Ray

7

Xã Sơn Bình

Huyện Châu Đức

Bờ phải Sông Ray

8

Xã Suối Rao

  nt

Bờ phải Sông Ray

9

Xã Láng Dài

Huyện Đất Đỏ

Bờ phải Sông Ray (sau đập Sông Ray)

10

Xã Lộc An

nt

Bờ phải Sông Ray (sau đập Sông Ray)

Kính đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc và huyện Đất Đỏ thông báo cho Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN các xã Sơn Bình, Suối Rao; Hòa Bình, Phước Tân, Phước Thuận, Hòa Hưng; Láng Dài, Lộc An, Tân Lâm, Bàu Lâm biết thông tin về việc xả lũ của công trình hồ chứa nước Sông Ray, thông báo kịp thời cho người dân sống dọc hai bên bờ Sông Ray từ sau hồ chứa nước Sông Ray đến cửa Lộc An để biết thông tin về việc xả lũ công trình, chủ động trong công tác sản xuất, tuyệt đối không để người dân đánh bắt cá, mò cua, bắt ốc trong vùng hạ lưu công trình đang xả lũ. 

Thời gian xả lũ từ 08 giờ, ngày 06/11/2017 đến 08 giờ ngày 26/11/2017./.

Nguồn: sonnptnt@baria-vungtau.gov.vn

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn