Thông báo chung Thông báo chung
Sở KHCN: Thông tin về kết quả thực hiện dự án SXTN Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến
09:53 | 13/11/2017 Print   E-mail    

Ngày 09-11, Sở Khoa học Công nghệ ban hành Công văn 881/SKHCN-QLKH thông tin về  kết quả thực hiện dự án SXTN Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến.

Mục tiêu: cung cấp, phát triển thông tin về nguồn cung công nghệ, thiết bị, kết quả nghiên cứu khoa học và sáng chế trong tỉnh, trong nước, nước ngoài và nguồn cầu công nghệ; tạo môi trường uy tín, tin cậy kết nối trực tiếp giao dịch công nghệ giữa các doanh nghiệp với nhau, giữa các DN với các tổ chức, cá nhân có nhau cầu cung, cầu công nghệ và với các chuyên gia; hỗ trợ và thúc đẩy chuyển giao công nghệ, tăng cường gắn kết nghiên cứu khoa học với sản xuất, thúc đẩy phát triển thị trường KH&CN địa phương.

Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu: 8 giờ 30 ngày 17/11/2017 tại Phòng họp, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT.

Xem nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực thiện nghiệm vụ tại đây!

Cổng TTĐT BR-VT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn