Thông báo chung Thông báo chung
Thông báo triệu tập công chức tham dự kỳ kiểm tra, sát hạch đối với công chức cấp xã.
08:21 | 21/11/2017 Print   E-mail    

Ngày 16 tháng 11 năm 2017 Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức cấp xã ban hành thông báo số 59/TB-HĐKTSH về việc Thông báo triệu tập công chức tham dự kỳ kiểm tra, sát hạch đối với công chức cấp xã.

+ Thời gian, địa điểm tổ chức kiểm tra, sát hạch

- Buổi sáng vào lúc 07h00, thứ Bảy, ngày 25/11/2017

- Buổi chiều vào lúc 13h00, thứ Bảy, ngày 25/11/2017

- Địa điểm: Trường Trung cấp Công nghệ Thông tin TM Computer, số 565 đường Trương Công Định, phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Chi tiết Thông báo số  59/TB-HĐKTSH xem tại đây

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn