Thông báo chung Thông báo chung
Sở TN-MT: Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án nhà ở Long Toàn 2.
02:10 | 24/11/2017 Print   E-mail    

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo số 242/TB-STNMT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Long Toàn 2, phường Long Tâm, Thành phố Bà Rịa do Công ty cổ phần Barimex làm chủ đầu tư đối với 02 Giấy chứng nhật QSD đất BL 907830-diện tích 90m2 và BL 907847-diện tích 102m2

Kết luận: Hồ sơ đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định và Công ty cổ phần Barimex được thực hiện các quyền của người sử dụng đất khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như trên để Công ty cổ phần Barimex được biết và liên hệ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND tỉnh (chuyển nhượng cho tổ chức); bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND Thành phố Bà Rịa (chuyển nhượng cho hộ gia đình, cá nhân) để được hướng dẫn nộp hồ sơ chuyển nhượng theo quy định./.

Cổng TTĐT BR-VT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn