Thông báo chung Thông báo chung
Công bố TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
04:04 | 24/11/2017 Print   E-mail    

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực TTHC sửa đổi, bổ sung và thay thế lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT.

 

Theo đó, có 01 TTHC mới ban hành: Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ KH&CN ban hành.

02 TTHC sửa đổi, bổ sung: Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhập hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận,  Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.

02 TTHC thay thế: Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ KH&CN ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh.  

Xem chi tiết trình tự thủ tục tại đây!

 

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT (Nguồn: QĐ 3411/QĐ-UBND)

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn