Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
Thông báo triệu tập thí sinh phỏng vấn, xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông năm 2017.
11:13 | 27/11/2017 Print   E-mail    

Ngày 20 tháng 11 năm 2017 Hội đồng xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông ban hành thông báo số 43/TB-TTCNTT&TT về việc Thông báo triệu tập thí sinh có hồ sơ dự tuyển đủ điền kiện tham dự phỏng vấn, sát hạch.

- Thời gian: 14 giờ, ngày 08 tháng 12 năm 2017.

- Địa điểm: Phòng Họp Hội nghị truvền hình, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

- Địa chỉ: Số 03 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Chi tiết Thông báo số  43/TB-TTCNTT&TT  xem tại đây

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT