Thông báo chung Thông báo chung
Sở KH&CN: Tuyển chọn, giao tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2018
01:56 | 04/12/2017 Print   E-mail    

Sở KH&CN vừa ban hành Thông báo số 97/TB-SKHCN V/v tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN đối với các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử nghiệm năm 2018 đến các tổ chức và cá nhân quan tâm, có đủ năng lực và điều kiện để đăng ký tham gia tuyển chọn thực hiện. 

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký: Đến hết ngày 19/01/2018. 

Địa chỉ nhận hồ sơ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT, số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, tỉnh BR-VT, điện thoại liên hệ: 0254.3513024.

Cổng TTĐT BR-VT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn