Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
Thông báo kết quả xét hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Công báo - Tin học năm 2017.
03:14 | 19/12/2017 Print   E-mail    

Ngày 19 tháng 12 năm 2017, Hội đồng xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công báo- Tin học ban hành thông báo số 02/TB-TTCBTH về việc Thông báo kết quả xét hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức Trung tâm Công báo - Tin học năm 2017, kết quả như sau:

- Có 02 thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm Công báo - Tin học năm 2017.

Chi tiết Thông báo số  02/TB-TTCBTH  xem tại đây

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT