Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm Công báo - Tin học năm 2017
02:14 | 21/12/2017 Print   E-mail    

Ngày 21 tháng 12 năm 2017, Hội đồng xét tuyển viên chức, Trung tâm Công báo- Tin học ban hành thông báo số 03/TB-TTCBTH về việc Thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức Trung tâm Công báo - Tin học năm 2017.

1. Thí sinh được triệu tập:

- Bà Trần Thị Hạnh, sinh ngày 09/8/1985;

- Ông Lê Trung Hậu, sinh ngày 17/10/1991.

2. Thời gian: 08 giờ 00’, ngày 10 tháng 01 năm 2018.

3. Địa điểm: Trung tâm Công báo - Tin học, số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Chi tiết Thông báo số  03/TB-TTCBTH  xem tại đây

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT