Thông báo chung Thông báo chung
Công bố TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Điện, lưu thông hàng hóa trong nước và XNK thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương
09:25 | 29/12/2017 Print   E-mail    

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Công bố TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực Điện, lưu thông hàng hóa trong nước và XNK thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương.

Theo đó, có 08 TTHC mới ban hành, bãi bỏ 05 TTHC lĩnh vực Điện và 01 TTHC lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước và XNK

Xem chi tiết trình tự thủ tục tại đây!

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT (Nguồn: QĐ 3662/QĐ-UBND)

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn