Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Côn Đảo năm 2018.
04:08 | 05/01/2018 Print   E-mail    

Ngày 28 tháng 12 năm 2017, UBND huyện Côn Đảo ban hành thông báo số 412/TB-UBND về việc Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018.

+ Nhu cầu tuyển dụng: 08 chỉ tiêu, gồm:

- Đài Truyền thanh - Truyền hình: 03 chỉ tiêu.

- Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia Côn Đảo: 02 chỉ tiêu.

- Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao: 03 chỉ tiêu.

+ Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua xét tuyển.

+ Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ dự tuyển:

- Thời gian bán và nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 29/12/2017 đến hết ngày 26/01/2018 (trong giờ hành chính, trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

- Địa điểm bán và nhận hồ sơ dự tuyển: Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Côn Đảo, địa chỉ: số 28 đường Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Chi tiết Thông báo số  412/TB-UBND  xem tại đây

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT