Thông báo chung Thông báo chung
Công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sơ Tư pháp
08:53 | 09/02/2018 Print   E-mail    

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố TTHC mới ban hành trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sơ Tư pháp tỉnh BRVT.

Theo đó, có 12 TTHC mới ban hành gồm: cấp Thẻ đấu giá viên, thu hồi Thẻ đấu gia viên, cấp lại Thẻ đấu giá viên, đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản, đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành chuyển đổi toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực thi hành tiếp tục hoạt động đấu giá tài sản và kinh doanh các nghề khác, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản, đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản, phê duyệt thủ tục điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến, đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề đấu giá.

Xem chi tiết trình tự thủ tục tại đây!

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT (Nguồn: Quyết định 309/QĐ-UBND)

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn