Thông báo chung Thông báo chung
Sở TN-MT: Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Sao Mai, bến Đình, phường 9, thành phố Vũng Tàu
09:40 | 09/02/2018 Print   E-mail    

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo số 25/TB-STNMT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, kết cấu hạ tầng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Sao Mai, bến Đình, phường 9, thành phố Vũng Tàu do Công ty Cổ phần  Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư. 

Kết luận: Căn cứ quy định tại Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ và kết quả kiểm tra hiện trạng thi hồ sơ của Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở thuộc dự án Khu nhà ở Sao Mai, Bến Đình, phường 9, thành phố Vũng Tàu đối với các lô A6, B9, C9, C11, C12, D1, F3, F22; Công ty được thực hiện các quyền của người sử dụng đất khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như trên để Công ty cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu được biết và liên hệ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh (chuyển nhượng cho tổ chức) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Vũng Tàu (chuyển nhượng cho hộ gia đình, cá nhân) để được hướng dẫn nộp hồ sơ chuyển nhượng theo quy định./.

Cổng TTĐT BR-VT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn