Thông báo chung Thông báo chung
Công TTHC được thay thế, TTHC bị bãi bỏ trong Lĩnh vực Phổ biến, Giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giãi quyết của Ủy ban nhân dân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh.
09:52 | 23/02/2018 Print   E-mail    

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Công bố thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong Lĩnh vực Phổ biến, Giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giãi quyết của Ủy ban nhân dân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo đó, có 02 TTHC được thay thế và 02 TTHC bị bãi bỏ trong Lĩnh vực Phố biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giãi quyết của Ủy ban nhân dân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Xem chi tiết trình tự thủ tục tại đây!

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT (Nguồn: QĐ 449/QĐ-UBND)

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn