Thông báo chung Thông báo chung
Công bố Bộ TTHC đã được chuẩn hóa và bãi bỏ TTHC các lĩnh vực: Bảo vệ thực vật, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trồng trọt, Lâm nghiệp, Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
02:55 | 12/03/2018 Print   E-mail    

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Bộ thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ thủ tục hành chính các lĩnh vực: Bảo vệ thực vật, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trồng trọt, Lâm nghiệp, Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Theo đó, có 12 TTHC đã được chuẩn hóa và 14 TTHC bị bãi bỏ.

Xem chi tiết trình tự thủ tục tại đây!

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT (Nguồn: QĐ 600/QĐ-UBND)

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn