Tin tức chỉ đạo điều hành Tin tức chỉ đạo điều hành
Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu (slogan) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
04:03 | 05/04/2018 Print   E-mail    

Vừa qua, Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch Tổ chức và Thể lệ của Cuộc thi. 

Cuộc thi được tổ chức, phát động rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm lựa chọn khẩu hiệu (slogan) phù hợp, đặc trưng, ấn tượng phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; góp phần đưa hình ảnh Bà Rịa - Vũng Tàu xuất hiện chuyên nghiệp, ấn tượng, hấp dẫn du khách và các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tất cả công dân Việt Nam đều có quyền tham gia dự thi, không phân biệt lứa tuổi thành phần, tôn giáo (trừ thành viên Ban Tổ chức và hội đồng thẩm định).

Tác phẩm đạt giải sẽ được sử dụng in trên ấn phẩm, tài liệu; sản xuất một số tặng phẩm và được sử dụng vào các mục đích quảng bá, xúc tiến, marketing của tỉnh.

Yêu cầu đối với tác phẩm dự thi:

- Tác phẩm dự thi được thể hiện bằng 02 (hai) bản khác nhau: 01 (một) bản tiếng Việt và 01 (một) bản tiếng Anh.

- Khẩu hiệu dự thi phải ngắn gọn, thể hiện trên nền biểu tượng (logo) của tỉnh, bảo đảm tính đặc trưng, logic, ấn tượng, phù hợp, dễ nhớ, dễ hiểu; nội dung tuyên truyền, quảng bá về văn hóa, con người, tiềm năng, thế mạnh của Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất trị giá 50 triệu đồng và 10 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ ngày 02/4/2018 đến hết ngày 29/6/2018 

Nơi nhận: Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Thường trực Ban tổ chức Cuộc thi)

Địa chỉ: số 01 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254.3 857 064

Email: phongquanlyvanhoabrvt@gmail.com

Xem Kế hoạch chi tiết tại đây.

Xem Thể lệ cuộc thi tại đây.

Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác khẩu hiệu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được thành lập theo Quyết định số 801/QĐ-UBND của UBND tỉnh, gồm 15 thành viên, do ông Đặng Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.

Ban Tổ chức Cuộc thi có trách nhiệm: tổ chức phát động, ban hành và công bố Thể lệ cuộc thi; thành lập Ban Giám khảo và Tổ thư ký giúp; tổ chức, hướng dẫn cuộc thi theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra; thực hiện các hình thức truyền thông rộng rãi về cuộc thi và tổng kết, trao giải…

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT