Thông báo chung Thông báo chung
Công bố TTHC sửa đổi thuộc lĩnh vực năng lượng, nguyên tử và hoạt động KHCN thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ.
02:57 | 12/04/2018 Print   E-mail    

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Công bố TTHC sửa đổi thuộc lĩnh vực năng lượng, nguyên tử và hoạt động KHCN thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh BR-VT. 

Theo đó, có 15 TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân và hoạt động Khoa học và Công nghệ.

Xem chi tiết tại đây! 

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT (Nguồn: QĐ 863/QĐ-UBND)