Thông báo chung Thông báo chung
Kế hoạch tuyển dụng Viên chức cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy thuộc Sở Lao động-Thương binh và xã hội
09:10 | 26/04/2018 Print   E-mail    

Ngày 06/4/2018, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 90/QĐ-SNV về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng Viên chức cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy thuộc Sở Lao động-Thương binh và xã hội.

Theo đó, nhu cầu tuyển dụng là: 09 chỉ tiêu với 07 vị trí việc làm trong tổng số chỉ tiêu số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 3365/QĐ-UBND ngày 16/11/2017.

+ Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua xét tuyển.

+ Thời gian tuyển dụng: Kể từ tháng 4/2018.

Chi tiết Quyết định số 90/QĐ-SNV xem tại đây

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn