Thông báo chung Thông báo chung
Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp
09:58 | 03/05/2018 Print   E-mail    

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Theo đó, có 26 thủ tục hành chính chuẩn hóa và bãi bỏ 26 thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam.

Xem chi tiết trình tự thủ tục tại đây!

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT (Nguồn: QĐ 960/QĐ-UBND)

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn