Thông báo chung Thông báo chung
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản.
10:06 | 03/05/2018 Print   E-mail    

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Theo đó, có 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 01 TTHC lĩnh vực đấu giá tài sản.

Xem chi tiết trình tự thủ tục tại đây!

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT (Nguồn: QĐ 1017/QĐ-UBND)

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn