Thông báo chung Thông báo chung
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện
02:20 | 07/05/2018 Print   E-mail    

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Theo đó, có 11 thủ tục hành chính được ban hành trong lĩnh vực bảo trợ xã hội và bãi bỏ 12 TTHC lĩnh vực bảo trợ xã hội được công bố tại Quyết định 3264/QĐ-UBND ngày 17/11/2016.

Xem chi tiết trình tự thủ tục tại đây!

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT (Nguồn: QĐ 1089/QĐ-UBND)

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn