Thông báo chung Thông báo chung
Công bố TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
02:28 | 11/05/2018 Print   E-mail    

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Bảo trợ xã hội và Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đó, có 11 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Bảo trợ xã hội; 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Người có công (được công bố tại Quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Bãi bỏ 06 thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội được công bố tại Quyết định số 3262/QĐ-UBND ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT (Nguồn: QĐ 1157/QĐ-UBND)

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn