Thông báo chung Thông báo chung
Công bố TTHC mới ban hành Lĩnh vực Thương mại quốc tế; Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền của Sở Công thương
03:57 | 16/05/2018 Print   E-mail    

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1087/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính (viết tắt là TTHC) mới ban hành Lĩnh vực Thương mại quốc tế; Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, có 18 thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, bao gồm: 16 TTHC lĩnh vực thương mại quốc tế, 02 TTHC lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước. Cụ thể:

Về lĩnh vực Thương mại Quốc tế, gồm các TTHC sau:

- Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa.

- Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn.

- Cấp  Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí.

- Cấp Gấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại kho đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP.

- Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

- Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

- Cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP.

- Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT).

- Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT).

- Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

- Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện dích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m2.

- Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại.

- Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini.

- Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

- Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

- Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động.

Về lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước, gồm các TTHC sau:

- Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

- Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyên giải quyết của Sở Công Thương.

Xem chi tiết trình tự các thủ tục tại đây

Các thủ tục trong lĩnh vực Thương mại quốc tế

Các thủ tục trong lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(Nguồn: QĐ số 1087/QĐ-UBND)

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn