Thông báo chung Thông báo chung
Sở TN-MT: Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Lan Anh 5
10:09 | 07/06/2018 Print   E-mail    

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo số 168/TB-STNMT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Lan Anh 5 tại ấp Bắc, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa do Công ty TNHH MTV Lan Anh làm chủ đầu tư. 

 

Hiện trạng: Công ty sử dụng đất theo 37 Giấy chứng nhận QSD đất số, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo danh sách đính kèm). 

Kết luận:

Hồ sơ đủ điều kiện để chuyển nhượng theo quy định và Công ty TNHH MTV Lan Anh được thực hiện các quyền của người sử dụng đất khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 188 Luật Đất Đai 2013.

Đối với giấy chứng nhận số BĐ 707745, BC 856497, BC 369457, BC 856118, BC 856314, BC 369462, BĐ 707853, BC 856387, BC 369108, BM 510977, BC 856232, BC 856360, BD 682511, BĐ 707601, BC 856117, BC 856101, BC 856330, BD 682527 trước khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng công ty phải thực hiện chỉnh lý biến động từ tên pháp nhân “Công ty TNHH Lan Anh” thành “Công ty TNHH Một thành viên Lan Anh” trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như trên để Công ty Công ty TNHH MTV Lan Anh được biết và liên hệ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND tỉnh (chuyển nhượng cho tổ chức); bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND Thành phố Bà Rịa (chuyển nhượng cho hộ gia đình, cá nhân) để được hướng dẫn nộp hồ sơ chuyển nhượng theo quy định./.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn