Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
TP Vũng Tàu: 32 thí sinh trúng tuyển công chức cấp xã
10:44 | 13/06/2018 Print   E-mail    

Chủ tịch UBND thành phố Vũng Tàu vừa ban hành Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức tại kỳ thi tuyển công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm 2017.

 

Theo đó, có 32 thí sinh trúng tuyển vào 05 chức danh, gồm:

- Chức danh Văn phòng - Thống kê: 04 thí sinh.

- Chức danh Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường: 10 thí sinh.

- Chức danh Tư pháp - Hộ tịch: 12 thí sinh.

- Chức danh Tài chính – Kế toán: 01 thí sinh.

- Chức danh Văn hóa - Xã hội: 05 thí sinh.

(Đính kèm bảng tổng hợp kết quả)

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(Nguồn: Quyết định 2569/QĐ-UBND)