Thông báo chung Thông báo chung
Công bố thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.
09:58 | 28/06/2018 Print   E-mail    

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Theo đó, có 35 (Ba mươi lăm) thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.

Đồng thời, Bãi bỏ 17 thủ tục hành chính về lĩnh vực tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành theo Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực nội vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ.

Xem chi tiết trình tự thủ tục tại đây! 

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT
(Nguồn: QĐ 1667/QĐ-UBND)

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn