Thông báo chung Thông báo chung
Sở TN-MT: Thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Khu thương mai dịch vụ nhà ở Hoàn Cầu – TP Bà Rịa
03:00 | 31/07/2018 Print   E-mail    

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo số 221/TB-STNMT về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Khu thương mai dịch vụ nhà ở Hoàn Cầu, phương Phước Hưng, TP Bà Rịa do Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings làm chủ đầu tư. 

Hiện trạng: Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đã tách thửa và sử dụng đất hợp pháp theo 91 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác găn liên với dât (theo bảng danh sách kèm theo)

Kết luận:

Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đủ điều kiện để chuyển nhượng 73 giấy chứng nhận theo quy định và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013.

Đối với 11 lô đất tại các lô LK6-35, lô LK5-6 đến lô LK5-15 (gồm các giấy chứng nhận số CG 435573, CG 435550, CG 435551, CG 435552, CG 435553, CG 435554, CG 435555, CG 435556, CG 435557, CG 435558, CG 435559 được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 30/11/2017) Công ty chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất do chưa xây dựng nhà ở theo quy hoạch được phê duyệt.

Riêng đối với 07 lô đất thuộc các lô LK1-8, LK1-9, LK1-10, LK1-15, LK1-16, LK1-17, LK1-18 (gồm các giấy chứng nhận số CG 435510, CG 435511, CG 435512, CG 435513, CG 435514, CG 435515, CG 435516 được  Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 30/11/2017) hiện nay chưa có đường giao thông. Do đó, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng các lô đất này.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như trên để Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings được biết và liên hệ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (chuyển nhượng cho tổ chức); bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai TP Bà Rịa (chuyển nhượng cho hộ gia đình, cá nhân) để được hướng dẫn nộp hồ sơ chuyển nhượng theo quy định./.

Cổng TTĐT BR-VT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn