Thông báo chung Thông báo chung
Công bố danh mục TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
09:10 | 27/08/2018 Print   E-mail    

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Theo đó, có 24 thủ tục hành chính mới ban hành, 40 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh doanh khí.

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT (Nguồn: QĐ 2308/QĐ-UBND)

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn