Thông báo chung Thông báo chung
Thông báo: Treo cờ rủ để tang theo nghi thức Quốc tang đồng chí Đỗ Mười, Nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
10:15 | 06/10/2018 Print   E-mail    

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành thông báo về việc để tang theo nghi thức Quốc tang đồng chí Đỗ Mười, Nguyên: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa III, IV, V, VI, VII, VIII; Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị khía IV; ủy viên Bộ Chính trị các khóa V, VI, VII, VIII; Thường trực Ban Bí thư khoa VI; Chủ tịch Hội đồng Bộ trường (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (từ tháng 6/1988 đến tháng 6/1991); Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 6/1991 đến tháng 12/1997); Cố vấn Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (từ năm 1997 đến năm 2000); Đại biểu Quốc hội các khóa II, IV, V, VI, VII, VIII và IX.

Theo đó, Ủy ban nhân tỉnh thông báo đến tất cả các cơ quan, công sở, nơi công cộng trên địa bàn tỉnh thực hiện việc treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong 02 ngày Lễ Quốc tang (ngày 06 và 07 tháng 10 năm 2018). Nghi thức treo cờ rủ thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức: “Treo cờ rủ có dải băng tang (có kích thước bằng 01/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay)”.

Các Đoàn đến viếng tại các địa điểm tổ chức lễ viếng và lễ truy điệu tại:

- Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội (nơi quản linh cữu);

- Hội trường Thống nhất, thành phố Hồ Chí Minh.

- Các đoàn viếng chỉ mang băng tang, không mang vòng hoa đến viếng.

(Nguồn: Thông báo 544/TB-UBND)

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn