Thông báo chung Thông báo chung
Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Khu thương mại dịch vu nhà ở Hoàn cầu, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa
11:41 | 10/10/2018 Print   E-mail    

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Khu thương mại dịch vu nhà ở Hoàn cầu, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa do Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings làm chủ đầu tư. 

 

Hiện nay, Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đã tách thửa và sử dụng đất hợp pháp theo 48 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với dất (theo bảng danh sách kèm theo)

Kết luận:

Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings đủ điều kiện đề chuyền nhượng 37 giấy chứng nhận (có danh sách kèm theo) theo quy định và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013.

Riêng dối với 11 lô đất từ lô LK1-8 đến lô LK1-18 (gồm các giấy chứng nhận số CG 435510, CG 435511, CG 435512, CG 435513, CG 435514, CG 435515, CG 435516 được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 30/11/2017 và các giấy chứng nhận số CL 838955, CL 838954, CL 838953, CL 838951 được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 12/7/2018) hiện nay chưa có đường giao thông. Do đó, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng các lô đất này.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như trên để Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings biết và liên hệ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng đăng ký Đất đai tỉnh (đối với trường hợp chuyển nhượng cho tổ chức); liên hệ chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai thành phố Bà Rịa (chuyển nhượng cho hộ gia đình, cá nhân) để được hướng dẫn nộp hồ sơ chuyển nhượng theo quy định./.

 

Nguồn: Thông báo 292/TB-STNMT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn