Thông báo chung Thông báo chung
Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Lan Anh 2
08:31 | 05/11/2018 Print   E-mail    

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Lan Anh 2 do Công ty TNHH MTV Lan Anh làm chủ đầu tư.

 

Công ty sử dụng đất theo 04 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (có danh sách kèm theo)

STT

Giấy chứng nhận QSDĐ số

Diện tích (m2)

Loại đất

Thửa đất số

Tờ bản đồ số

Ngày cấp

1

AP 779628

181,2

Đất ở tại nông thôn

1197

23

10/07/2009

2

AP 757989

85

Đất ờ tại nông thôn

963

23

10/07/2009

3

AP 812313

181,2

Đất ở tại nông thôn

674

23

15/06/2009

4

AP 757700

200

Đất ở tại nông thôn

1119

23

10/07/2009

Kết luận:

04 trường hợp đủ điều kiện để chuyển nhượng theo quy định và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013.

Riêng đối với các giấy chứng nhận số AP 779628, AP 757989, AP 812313 trước khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng công ty phải thực hiện chỉnh lý biến động từ tên pháp nhân “Công ty TNHH Lan Anh” thành “Công ty TNHH Một thành viên Lan Anh” trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như trên để Công ty TNHH MTV Lan Anh biết và liên hệ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đối với trường hợp chuyển nhượng cho tổ chức; liên hệ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Chi nhánh Văn phòng Đăng đất đai thành phố Bà Rịa đối với trường hợp chuyển nhượng cho hộ gia đình cá nhân./.

 

Nguồn: Thông báo 330/TB-STNMT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn