Thông báo chung Thông báo chung
Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Khu nhà ở Long Toàn 2
09:30 | 05/11/2018 Print   E-mail    

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Khu nhà ở Long Toàn 2, Phường Long Tâm, TP Bà Rịa do Công ty cổ phần Barimex làm chủ đầu tư.

Công ty sử dụng đất theo 10 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (có danh sách kèm theo)

 

STT

Giấy chứng nhận QSDĐ số

Diện tích (m2)

Loại đất

Thửa đất số

Tờ bản đồ số

Ngày cấp

1

BL 907965

85

Đất ở đô thị

520

12

31/10/2012

2

BL 907813

90

Đất ở đô thị

628

12

31/10/2012

3

AH 577969

97

Đất ở tại đô thị

574

11

25/07/2007

4

AH 577790

87,5

Đất ở tại đô thj

934

11

25/07/2007

5

BL 907818

185

Đất ở đô thị

612

12

31/10/2012

6

BL 907802

184

Đất ở đô thị

601

12

31/10/2012

7

BL 907801

183,5

Đất ở đô thi

602

12

31/10/2012

8

BL 907819

185

Đất ở đô thị

611

12

31/10/2012

9

BL 907857

102

Đất ở đô thị

689

12

31/10/2012

10

BL 907814

90

Đất ở đô thị

627

12

31/10/2012

Kết luận:

Hồ sơ đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định và Công ty cổ phần Barimex được thực hiện các quyền của người sử dụng đất khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như trên để Công ty cổ phần Barimex biết và liên hệ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đối với trường hợp chuyển nhượng cho tổ chức; liên hệ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Chi nhánh Văn phòng Đăng đất đai thành phố Bà Rịa đối với trường hợp chuyển nhượng cho hộ gia đình cá nhân./.

Nguồn: Thông báo 333/TB-STNMT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn