Thông báo chung Thông báo chung
Sở TT&TT: 31 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
10:57 | 05/11/2018 Print   E-mail    

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông báo công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo đó, kể từ ngày 01/11/2018, có 31 thủ tục hành chính trong 4 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông được thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại địa chỉ truy cập: dichvucong.baria-vungtau.gov.vn

 

STT

Lĩnh vực

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

I. Báo chí

01

Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước, tổ chức nước ngoài

X

02

Cấp giấy phép xuất bản bản tin

X

03

Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin

X

04

Cho phép họp báo (trong nước)

X

05

Cho phép họp báo (nước ngoài)

X

II. Xuất bản, In và phát hành

01

Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

X

02

Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

X

03

Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm

X

04

Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài

X

05

Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

X

06

Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

X

07

Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

X

08

Cấp giấy phép hoạt động in

X

09

Cấp lại giấy phép hoạt động in

X

10

Đăng ký hoạt động cơ sở in

X

11

Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in

X

12

Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

X

13

Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu

X

III. Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

01

Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

X

02

Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh

X

03

Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

X

04

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

X

05

Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

X

06

Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

X

07

Thông báo thay đổi chủ sở hữu; địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

X

08

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng

X

09

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

X

10

Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt

X

11

Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng

X

12

Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên

X

IV. Bưu chính

01

Cấp giấy phép bưu chính

X

 

Nguồn: Thông báo 37/TB-STTTT

 

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn