Thông tin tuyển dụng Thông tin tuyển dụng
Thông báo thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và chức danh
02:14 | 05/11/2018 Print   E-mail    

Ngày 31/10/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Thông báo số 184/TB-SNN về việc Thông báo thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và chức danh Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên huyện Châu Đức- Bà Rịa thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Theo đó, số lượng, chức danh thi tuyển bao gồm:

- 01 vị trí Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

- 01 vị trí Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm liên huyện Châu Đức- Bà Rịa thuộc Chi cục Kiểm lâm.

+ Nội dung, hình thức thi: Thi tuyển

+ Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi:

- Thời gian: Từ ngày 01/11/2018 đến hết ngày 28/11/2018 (trừ Thứ bảy, Chủ nhật và ngày lễ).

- Địa điểm: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, địa chỉ số 09 đường Huỳnh Ngọc Hay, phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa.

Chi tiết Thông báo 184/TB-SNN  và Kế hoạch 70/KH-SNN xem tại đây

Cổng TTĐT tỉnh BR-VT