Thông báo chung Thông báo chung
Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Lan Anh 2
01:44 | 10/12/2018 Print   E-mail    

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Lan Anh 2 do Công ty TNHH MTV Lan Anh làm chủ đầu tư.

Kết luận:

Công ty sử dụng đất theo 04 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo danh sách)

STT

Giấy chứng nhận QSDĐ số

Diện tích (m2)

Loại đất

Thửa đất số

Tờ bản đồ số

Ngày cấp

1

AP 757664

192

Đất ở tại nông thôn

1107

23

10/07/2009

2

AP 878252

100

Đất ở tại nông thôn

1075

23

07/12/2009

3

AP 779577

189.4

Đất ở tại nông thôn

1245

23

10/07/2009

4

AP 779977

200

Đất ở tại nông thôn

756

29

10/07/2009

Hồ sơ đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định và Công ty TNHH MTV Lan Anh được thực hiện các quyền của người sử dụng đất khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 188 Luật Đât đai 2013.

Trước khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng công ty phải thực hiện chỉnh lý biến động từ tên pháp nhân “Công ty TNHH Lan Anh” thành “Công ty TNHH MTV Lan Anh” trong giấy chứng nhận QSD đất theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như trên để Công ty TNHH MTV Lan Anh biết và liên hệ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng đăng ký Đất đai tỉnh (đối với trường hợp chuyển nhượng cho tổ chức); liên hệ chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai thành phố Bà Rịa (chuyển nhượng cho hộ gia đình, cá nhân) để được hướng dẫn nộp hồ sơ chuyển nhượng theo quy định./.

Nguồn: Thông báo 366/TB-STNMT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn