Thông báo chung Thông báo chung
Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Lan Anh 5
01:51 | 10/12/2018 Print   E-mail    

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Lan Anh 5 do Công ty TNHH MTV Lan Anh làm chủ đầu tư.

Kết luận:

Công ty TNHH MTV Lan Anh sử dụng đất theo các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể như sau:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 707748, diện tích 92m2 đất ở nông thôn được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TUQ. Chủ tịch UBND tỉnh) cấp ngày 19/5/2011.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BC 369489, diện tích 89,5m2 đất ở nông thôn được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TUQ. Chủ tịch UBND tỉnh) cấp ngày 16/8/2010.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BM 510991, diện tích 100m2 đất ở nông thôn được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TUQ. Chủ tịch UBND tỉnh) cấp ngày 18/7/2013.

Hồ sơ đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định và Công ty TNHH MTV Lan Anh được thực hiện các quyền của người sử dụng đất khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 188 Luật Đât đai 2013.

Đối với các Giấy chứng nhận số BC 369489 và BĐ 707748,  trước khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng công ty phải thực hiện chỉnh lý biến động từ tên pháp nhân “Công ty TNHH Lan Anh” thành “Công ty TNHH MTV Lan Anh” trong giấy chứng nhận QSD đất theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như trên để Công ty TNHH MTV Lan Anh biết và liên hệ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng đăng ký Đất đai tỉnh (đối với trường hợp chuyển nhượng cho tổ chức); liên hệ chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai thành phố Bà Rịa (chuyển nhượng cho hộ gia đình, cá nhân) để được hướng dẫn nộp hồ sơ chuyển nhượng theo quy định./.

Nguồn: Thông báo 367/TB-STNMT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn