Cải cách hành chính Cải cách hành chính
Năm 2018: Đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh đã tiếp nhận gần 2000 lượt thông tin phản ánh.
09:13 | 11/12/2018 Print   E-mail    

Theo báo cáo tình hình, kết quả hoạt động Đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, tổng thông tin tiếp nhận trên hệ thống tính từ ngày 01/01/2018 đến 01/12/2018 là 1976 lượt, qua đó các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xử lý 1740 thông tin, đang xử lý 237 thông tin chủ yếu liên quan đến khiếu nại, tố cáo cần nhiều thời gian xác minh, giải quyêt (105 ý kiến). Các thông tin sau khi tiếp nhận đều được điện thoại viên cập nhật trên hệ thống và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Các cơ quan sau khi kiểm tra thông tin tiếp nhận sẽ sử dụng các hình thức phù hợp để chỉ đạo giải quyết như: điện thoại, chuyển trên hệ thống hoặc ban hành văn bản chỉ đạo và kết quả giải quyết được cập nhật trên hệ thống.

 

Kết quả theo dõi năm 2018 cho thấy, hầu hết Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đã có sự quan tâm, chỉ đạo nghiêm túc việc tiếp nhận và xử lý thông tin Đường dây nóng; Hệ thống Đường dây nóng từng bước được củng cố, hoàn thiện từ nhân lực tiếp nhận, xử lý thông tin và hạ tầng trang thiết bị phục vụ cho hoạt động, số lượng người dân, doanh nghiệp biết và sử dụng hệ thống Đường dây nóng cũng tăng lên; số lượng thông tin tồn đọng của các đơn vị giảm đi. Nhiều thông tin thiết thực như xây dựng nhà trái phép, xả thải, chăn nuôi trong khu dân cư nhưng không thực hiện các thủ tục bảo vệ môi trường, khai thác cát, đá trái phép,... đã giúp cho chính quyền địa phương kịp thời có biện pháp xử lý.

(Nguồn: Báo cáo 445/BC-VP)

Đường dây nóng số điện thoại 088.8800.247 (dành công dân), 088.8801.247 (dành cho doanh nghiệp) và email: duongdaynong@baria-vungtau.gov.vn là kênh thông tin để người dân, doanh nghiệp phản ánh các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, những bức xúc liên quan đến hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức cơ quan nhà nước…, các kiến nghị, kế sách hay để đóng góp xây dựng và phát triển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đây là một trong những giải pháp để Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện hiệu quả lộ trình cải cách hành chính, nâng cao năng lực, chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và chỉ số năng lực cạnh tranh đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân.

Sau khi nhận được thông tin, phản ánh từ các tổ chức, cá nhân. Bộ phận tiếp nhận chuyển tới các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; Thủ trưởng các đơn vị, cơ quan phải có trách nhiệm chỉ đạo xử lý, giải quyết thông tin kịp thời để trả lời công dân.