Thông báo chung Thông báo chung
Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Lan Anh 2
02:06 | 21/12/2018 Print   E-mail    

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Lan Anh 2 do Công ty TNHH MTV Lan Anh làm chủ đầu tư.

Kết luận:

Công ty sử dụng đất theo 26 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo danh sách)

STT

Giấy chứng nhận QSĐ số

Diện tích

(m2)

Loại đất

Thửa đất số

Tờ đồ số

Ngày cấp

1

AP 757897

100

Đất ở nông thôn

737

23

10/07/2009

2

AP 757786

100

Đất ở nông thôn

713

29

10/07/2009

3

CP 790603

100

Đất ở nông thôn

1014

29

08/11/2018

4

CP 790604

100

Đất ở nông thôn

1012

29

08/11/2018

5

CP 790605

100

Đất ở nông thôn

1013

29

08/11/2018

6

CP 790606

100

Đất ở nông thôn

1011

29

08/11/2018

7

CP 790607

100

Đất ở nông thôn

1009

29

08/11/2013

6

CP 790608

100

Đất ở nông thôn

1010

29

08/11/2018

9

CP 790609

100

Đất ở nông thôn

1008

29

08/11/2018

10

CP 790610

100

Đất ở nông thôn

1007

29

08/11/2018

11

CP 790611

IOO

Đất ở nông thôn

1006

29

08/11/2018

12

CP 790612

100

Đất ở nông thôn

1005

29

08/11/2018

13

CP 790613

100

Đất ở nông thôn

1004

29

08/11/2018

14

CP 790602

100

Đất ở nông thôn

1015

29

08/11/2018

15

CP 790614

100

Đất ở nông thôn

1003

29

08/11/2018

16

CP 790615

100

Đất ở nông thôn

1002

29

08/11/2018

17

CP 790616

100

Đất ở nông thôn

1001

29

08/11/2018

13

CP 790617

100

Đất ở nông thôn

1000

29

08/11/2018

19

CP 790618

100

Đất ở nông thôn

999

29

08/11/2018

20

CP 790619

100

Đất ở nông thôn

998

29

08/11/2018

21

CP 790620

100

Đất ở nông thôn

997

29

08/11/2018

22

CP 790621

100

Đất ở nông thôn

996

29

03/11/2018

23

CP 790625

92,1

Đất ở nông thôn

1016

29

08/11/2018

24

CP 790622

100

Đất ở nông thôn

995

29

08/11/2018

25

CL 838999

92,2

Đất ở nông thôn

993

29

08/11/2018

26

CP 790623

100

Đất ở nông thôn

994

29

08/11/2018

 

Hồ sơ đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định và Công ty TNHH MTV Lan Anh được thực hiện các quyền của người sử dụng đất khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 188 Luật Đât đai 2013.

Đối với các giấy chứng nhận số AP 757897 và AP 757786 trước khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng công ty phải thực hiện chỉnh lý biến động từ tên pháp nhân “Công ty TNHH Lan Anh” thành “Công ty TNHH MTV Lan Anh” trong giấy chứng nhận QSD đất theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như trên để Công ty TNHH MTV Lan Anh biết và liên hệ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng đăng ký Đất đai tỉnh (đối với trường hợp chuyển nhượng cho tổ chức); liên hệ chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai thành phố Bà Rịa (chuyển nhượng cho hộ gia đình, cá nhân) để được hướng dẫn nộp hồ sơ chuyển nhượng theo quy định./.

Nguồn: Thông báo 384/TB-STNMT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn