Thông báo chung Thông báo chung
Kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Long Toàn 2
02:17 | 21/12/2018 Print   E-mail    

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông báo về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở và công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSD đất, bán nhà ở thuộc dự án Long Toàn 2 do Công ty cổ phần Barimex làm chủ đầu tư.

 

Cơ sở pháp lý:

Công ty sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gẳn liền với đất (sau đây gọi tất là Giấy chứng nhận) như sau:

Giấy chứng nhận số AH 577678 diện tích 85m2 đất ở tại đô thị được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TUQ. Chủ tịch) cấp ngày 25/7/2007;

Giấy chứng nhận số BK 622313 diện tích 194m2 đất ở tại đô thị được Giám đổc Sở Tài nguyên và Môi trường (TUQ. Chủ tịch) cấp ngày 31/10/2012;

Kết luận:

Hồ sơ đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định và Công ty cổ phần Barimex được thực hiện các quyền của người sử dụng đất khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 188 Luật Đât đai 2013.

Riêng đổi với Giấy chứng nhận số AH 577678 trước khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng công ty phải thực hiện thủ tục đổi tên “Công ty cổ phần Nước khoáng Nước giải khát Barimex” thành “Công ty cổ phần Barimex” trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như trên để Công ty cổ phần Barimex biết và liên hệ với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng đăng ký Đất đai tỉnh (đối với trường hợp chuyển nhượng cho tổ chức); liên hệ chi nhánh Văn phòng đăng ký Đất đai thành phố Bà Rịa (chuyển nhượng cho hộ gia đình, cá nhân) để được hướng dẫn nộp hồ sơ chuyển nhượng theo quy định./.

 

Nguồn: Thông báo 404/TB-STNMT

Các bài mới hơn
Các bài cũ hơn